A
x up auto down

O‘zbekiston Respublikasida yer usti analog teleeshittirishlarni bosqichma-bosqich to‘xtatish jadvali

2017 yilning 17 iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Raqamli teleeshittirishlarga o‘tish va yer usti analog teleeshittirishlarni to‘xtatishga doir  chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 502-son qarori qabul qilingan. qarorda O‘zbekiston Respublikasida yer usti analog teleeshittirishlarni bosqichma-bosqich to‘xtatish jadvali  tasdiqlangan bo‘lib unga ko‘ra, kelgusi yilning 15 yanvaridan boshlab to 5 dekabriga qadar butun respublika bo‘ylab analog formatdagi barcha teleeshittirishlar to‘xtatiladi.

 

O‘zbekiston Respublikasida yer usti analog teleeshittirishlarni bosqichma-bosqich to‘xtatish muddatlari:
 

Т/r Hudud nomi O'chirish muddati (o'zbek tilida) O'chirish muddati (rus tilida)

1.

Andijon viloyati

2018 yil 15 yanvardan Andijon viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi. 

С 15 января 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Андижанской области.

2.

Farg'ona viloyati

2018 yil 15 yanvardan Farg’ona viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 15 января 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Ферганской области.

3.

Namangan viloyati

2018 yil 15 yanvardan Namangan viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 15 января 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Наманганской области.

4.

Toshkent viloyati

2018 yil 15 yanvardan Toshkent viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 15 января 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Ташкентской области.

5.

Sirdaryo viloyati

2018 yil 15 apreldan Sirdaryo viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 15 апреля 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Сырдарьинской области.

6.

Jizzax viloyati

2018 yil 15 maydan Jizzax viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 15 мая 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Джизакской области.

7.

Samarqand viloyati

2018 yil 1 iyundan Samarqand viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 1 июнья 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Самаркандской области.

8.

Buxoro viloyati

2018 yil 15 iyundan Buxoro viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 15 июнья 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Бухарской области.

9.

Navoiy viloyati

2018 yil 15 iyundan Navoiy viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 15 июнья 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Навоинской области.

10.

Xorazm viloyati

2018 yil 1 iyuldan Xorazm viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 1 июлья 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Хорезмской области.

11.

Toshkent shahri

2018 yil 15 iyuldan Toshkent shahrida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to'liq to’xtatiladi.

С 15 июлья 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в город Ташкенте.

12.

Qoraqalpog'iston viloyati

2018 yil 10 sentyabrdan Qoraqalpog’iston Respublikasida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 10 сентября 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Республики Каракалпакстан.

13.

Surxondaryo viloyati

2018 yil 5 noyabrdan Surxondaryo viloyatida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 5 ноября 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Сурхандарьинской области.

14.

Qashqadaryo viloyati

2018 yil 5 dekabrdan Toshkent shahrida efir orqali uzatilayotgan analog teleeshittirishlar to’liq to’xtatiladi.

С 5 декабря 2018 года планируется полное отключение эфирного аналогового телевещания в Кашкадарьинской  области.

 

Murojaat uchun joylarda tashkil etilgan telefon raqamlari:

Toshkent shahri va viloyati  — (371) 202-36-03

Andijon viloyati — (374) 237-90-38, 225-52-74

Farg'ona viloyati —   (373) 241-65-03

Namangan viloyati - (369) 423-10-44, 225-02-16

Sirdaryo viloyati  —   (95) 510-99-65

Jizzax viloyati  —    (95) 503-14-13

Samarqand viloyati  — (366) 223-14-13

Buxoro viloyati  —      (365) 224-45-64

Navoiy viloyati  — (436) 222-01-36

Qashqadaryo viloyati  — (375) 233-10-23

Surxondaryo viloyati  — (376) 223-12-83

Xorazm viloyati  —       (95) 602-11-06

Qoraqalpog'iston Respublikasi — (361) 226-52-84