A
x up auto down

Yer usti teleradioeshittirishi

«Radioaloqa, Radioeshittirish va televidenie markazi» davlat unitar korxonasi («RRTM» DUK) O‘zbekiston hududida davlat televizion va radioeshittirish dasturlarini tarqatish vazifasini bajaruvchi yagona korxona hisoblanadi.
«RRTM» DUK xizmatlarining iste’molchilari O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi va respublikaning teleradiodasturlarini shakllantiruvchi nodavlat teleradiostudiyalardir. Teleradiodasturlari bilan aholini qamrab olish darajasi respublika teleradioeshittirish xizmatlari korsatishning asosiy sifat ko’rsatkichidir. Ushbu ko’rsatkichni hisoblash jarayoni murakkab bo‘lib, O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasining texnik mutaxassislari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.

Quyida 01.01.2017 holatiga ko‘ra aholi qamrovi ma’lumotlari keltirilgan:


T/r
Viloyat nomi Aholining TV dasturlar bilan qamrovi, foizlarda
Uz TV-1
«O‘zbekiston»  «Uzbekistan Int.» bilan birgalikda
Uz TV-2
«Yoshlar»
Uz TV-3
«Toshkent»
Uz TV-4
«Sport»
1. Qoraqalpog’iston Respublikasi 100,0 99,8   97,8
2. Andijon viloyati 100,0 99,6   97,5
3. Buxoroviloyati 100,0 99,8   96,8
4. Jizzax viloyati 100,0 99,3   94,0
5. Qashqadaryo viloyati 100,0 99,2   95,7
6. Navoiy viloyati 100,0 99,9   96,9
7. Namangan viloyati 100,0 91,7   95,9
8. Samarqand viloyati 100,0 99,0   96,5
9. Surxondaryo viloyati 100,0 93,7   92,5
10. Sirdaryo viloyati 100,0 99,5 19,0 95,0
11. Toshkent viloyati 100,0 99,7 99,7 99,7
12. Farg’ona viloyati 100,0 99,9   95,8
13. Xorazm viloyati 100,0 98,9   96,9
O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha jami: 100,0 98,46 17,60 96,23

 


T/r
Viloyat nomi Aholining TV dasturlar bilan qamrovi, foizlarda
Uz  RV-1
«O‘zbekiston» с»Uzbekistan Int.»bilanbirgalikda
Uz RV-2
«Yoshlar»
Uz RV-3
«Mash’al»
Uz RV-4
«Toshkent»
1. Qoraqalpog’iston Respublikasi 100,0 100,0 99,1  
2. Andijon viloyati 100,0 100,0 100,0  
3. Buxoro viloyati 100,0 96,9 95,0  
4. Jizzax viloyati 100,0 98,0 98,0  
5. Qashqadaryo viloyati 100,0 97,0 97,0  
6. Navoiy viloyati 100,0 90,9 84,0  
7. Namangan viloyati 100,0 100,0 98,5  
8. Samarqand viloyati 100,0 98,0 100,0  
9. Surxondaryo viloyati 100,0 93,7 29,3  
10. Sirdaryoviloyati 100,0 98,3 98,3 19,0
11. Toshkent viloyati 100,0 94,7 94,7 94,7
12. Farg’ona viloyati 100,0 100,0 98,7  
13. Xorazm viloyati 100,0 100,0 100,0  
           
O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha jami: 100,0 97,50 91,74 19,7