Sun’iy yo’ldosh orqali teleradioeshittirish

Bugungi kunda Respublikamizning tuman markazlarida joylashgan teleradiouzatish stansiyalari orqali tarqatilayotgan teleradiosignallar uzoq, borishi qiyin va tog’li hududlarda yashovchi aholiga to’g’ridan to’g’ri yetib kelmasligi sababli “O‘zbekiston” UzTV-1 va UzRV-1 tele va radio dasturlar NSS-1 sun’iy yo’ldosh aloqa tizimi orqali yetkazilinmoqda.
Ushbu sun’iy yo‘dosh aloqa tizimi orqali uzatilayotgan “O‘zbekistin” UzTV-1 va UzRV-1 tele va radio dasturlari nafaqat O‘zbekiston Respublikasiga balki Turkmaniston, Tojikiston, Qirg’iziston, Rossiya, Pokiston, Turkiya, Bolgariya, Ruminiya, Moldova, Ukraina, Gruziya, Ozorbayjon, Eron, Afg’oniston, Belorusiya, Estonita, Latviya va unga yaqin davlatlarga ham tarqatiladi.

NSS-12 Sun’iy yo‘ldosh parametrlari :

 Sun’iy yo‘ldosh NSS-12
Orbita Geostatsionar / 57о sh.u.
 Uzatish chastotasi 14413.35MHz
Qabul qilish chastotasi 11613.35MHz
Oqimtezligi 4800 Kbit/s
FEC 5/6
Polyarlilik Gorizontal

«NSS-12» suniy yo‘ldoshishining qoplash hududi